iCADMac

iCAD MAC 2021


Nový iCADMac 2021 je kompatibilní s OS MAC ve verzích od Mojave po BigSur.

Nové barevné zvýrazňování objektů

Vylepšené zvýraznění v náhledu a zvýraznění vybraných objektů. Zvýraznění pomáhá identifikovat, které objekty byly zvoleny s přímou vizuální odezvou dříve, než kliknete a potvrdíte výběr.

Manažer hladin - palety

Dialog hladin byl přepracován a nyní je k dispozici jako paleta. Nový manažer hladin má přizpůsobitelnou velikost a je možné jej využívat jako plovoucí palety nebo jej ukotvit na straně. Pomůže Vám s rychlým přístupem ke hladinám a množstvím dalších funkcí jako stav hladin, náhled hladin nebo izolace hladin.

Plná kompatibilita s AutoCAD 2021

iCADMac nabízí plnou kompatibilitu se soubory v nejnovějším DWG formátu. iCADMac využívá nejnovější formát DWG ve výchozím nastavení, co ulehčuje sdílení souborů s jinými CAD software jako AutoCAD nebo MicroStation. Výkresy můžete ukládat také v předešlých verzích DWG formátu. Dalšími podporovanými formáty jsou DXF, DWF, DWT, DWS a DGN.

Průvodce extrakcí dat

Průvodce extrakcí dat Vám umožní specifikovat sadu objektů nebo bloků a extrahovat charakteristiky a informace o atributech. Výsledky můžete zobrazit v tabulce ve výkrese nebo uložit jako externí soubor, který můžete sdílet s Vašimi kolegy.

Asociativní pole

Objekty asociativních polí si zachovávají vzájemné vztahy. Asociativní vzory Vám umožní je upravovat jako celek místo změny individuálních položek vzoru. Příkaz vzor byl rozšířen tak, aby Vám umožňoval vytváření lineárních, kruhových vzorů a vzorů podél cesty.
Nový příkaz EditPattern Vám umožní modifikaci tvaru a vzhledu asociativních vzorů.

Změna tvaru šraf

Změňte tvar neasociativních šraf pomocí úchopových bodů. Pokud zrušíte propojení mezi šrafou a její hranicí, můžete přímo manipulovat tvarem šrafy v závislosti na nové konfiguraci hranice s využitím úchopových bodů šrafy. Po přejetí myší nad úchopovým bodem neasociativní šrafy objektu se zobrazí menu s možnostmi úprav v závislosti na specifickém typu úchopového bodu.

4K ikony

Vylepšená podpora pro HD obrazovky. V iCADMac můžete využívat buď výchozí tmavé zobrazení uživatelského prostředí, nebo se přepnout do světle šedého stylu pomocí příkazu UI Style. Světle šedý styl nyní podporuje obrazovky ve vysokém rozlišení s úplně novými 4K vektorovými ikonami.

Nepravidelný výběr pomocí lasa

Volba entit pomocí načrtnutí lasa kolem objektů.

Cyklické procházení výběru

Cyklické procházení objektů v průběhu volby pomocí Shift + Spacebar Vám usnadní výběr entit, které jsou blízko sebe nebo jedna na druhé.

Nové 3D funkcePolytělesa

Tento příkaz vytváří 3D tělesa ve tvaru stěny. Pomocí polytěles můžete vytvářet 3D stěny s konstatní výškou a šířkou stejně jako kreslíte polyčáry. Segmenty mohou být rovné nebo zakřivené. Polytělesa je možné vytvářet pomocí volby bodů. Alternativně můžete konvertovat existující 2D objekty jako polyčáry, oblouky nebo přímky do 3D objektů polytěles.

Příkaz RollView

Následující příkazy nahrazují příkazy RollView a RollViewCenter:
- RollViewContinuos otáčí pohled v 3D prostoru s plynulým pohybem kolem konktrétního ústředního bodu
- RollViewFree Vám umožňuje interaktivní prohlížení modelů ve 3D prostoru bez přerušování rotace
- RollViewHorizontal otáčí modelem vlevo nebo vpravo kolem pomyslné vertikální osy
- RollVieWVertical překlápí pohled na model nahoru a dolů kolem pomyslné horizontální osy

Tah a tlak

Vytvářejte nebo úpravujte 3D objekty velmi intuitivním způsobem. Příkazy Tah a tlak Vám umožňují zvolit 2D objekty pro nebo stěny 3D objektů a prodloužovat je nebo zkracovat v 3D prostoru. Můžete upravovat 3D tělesa tahem nebo tlakem na jejich stěny. Tah a Tlak také prodlužuje uzavřené oblasti jako trojúhelník, uzavřené polyčáry nebo kruh do 3D těles. Alternativně můžete upravovat pomocí tahu a tlaku pouze zvolené objekty. Kruhy a křivky jsou konvertovány do síťových povrchů.

Nové funkce pro hladiny

Viewport Freeze, nová možnost v manažeru hladin, Vám umožní vytvořit hladinu, která je ve všech pohledech na výkresech zmražená.
MergeLayer slučuje jednu nebo vícero hladin do výsledné hladiny.
Reference - pro sloučení hladin všech externích referencí k výkresu

STL import

Importuje STL soubory jako 3D objekty. STL formát je populární pro sdílení 3D výkresů a částečně pro 3D tisk. iCADMac je nyní schopen importovat STL soubory.

Vylepšení tisku

- Hladiny v .pdf souborech. Možnost použít hladiny v PDF souborech je dostupná v dialogovém okně Možnosti PDF, který Vám umožňuje vytvářet hladiny v PDF souborech ve shodě s hladinami ve výkresu.
- Vylepšení BatchPrint. Tento příkaz Vám umožní uložit vícero výkresů do jediného .pdf souboru.
- Pro vestavěné tiskárny je možnost vlastního nastavení velikostí papírů (pdf, png, jpg, svg nabo dwf)

Rozličné nové příkazy

- NewDimensionStyle - příkaz vytváří nové styly pro každý rozměr modelu
- InsertBase - příkaz podmiňuje vkládání základního bodu pro výkres
- Barva pozadí šrafy - nové možnosti pro barvu čáry šrafy Line Color a pozadí šrafy BackGround Color
- DrawingRecovery - pro obnovení výkresu po neočekávané systémové chybě

Novinky starší verze