iCADMac

iCAD MAC 2019 - novinky


Nový iCAD MAC přináší chytřejší uživatelské prostředí a kompatibilitu s MAC OS Mojave!Podpora DWG 2020.
Podporuje MAC OS X od Sierry po Mojave.
Design uživatelského prostředí byl optimalizován pro snadnější práci se softwarem.
Zdokonalené menu pomáhají k vyšší efektivitě práce, ušetří Vám spoustu klikání myší díky kompletnějším menu uspořádaným dle funkčního kontextu.
Trvalá licence (bez povinných ročních poplatků).

Nové příkazy

Šroubovice vytváří 2D spirály a 3D šroubovice.
Rozšířené příkazy pro bloky - v programu přibyly nové nástroje pro bloky a atributy bloků.
Předefinování základního bodu - nastavení nového základního bodu pro bloky.
Manažer atributů bloku - řízení vlastností a nastavení atributů bloku v definicích bloku.
Příkazy pro multi odkazové čáry umožňují vytváření a složitější úpravu odkazových čar.
- Multi odkazová čára pro vytváření odkazových čar pomocí stylů multi odkazových čar.
- Úprava multi odkazových čar pro přidávání a odstraňování odkazových čar.
- Styl multi odkazových čar pro vytváření a správu stylů multi odkazových čar.

Export tabulek exportuje tabulky ve formátu hodnot oddělených čárkami (CSV) pro jejich import do tabulkových procesorů nebo databázových softwarů.
CTB vizualizace v rozvržení.
Definice nových typů čar (Slope a další).
Náhled šraf v reálném čase. Přecházením myší přes danou oblast se vytváří okamžitý náhled.

Nové funkce

Přírůstkový pohyb entit - klávesy Shift + šipka umožňují pohyb zvolených entit po předem zadaných přírůstcích.
Kopírování entit do aktivní hladiny. Příkaz Kopírovat kopíruje zvolené entity do aktivní místo výchozí hladiny.
Příkaz vložit rovněž vkládá obsah schránky do aktivní hladiny.
Dynamický uživatelský souřadný systém dočasně zarovná rovinu XY uživatelského souřadného systému (USS) s přední plochou 3D pevného tělesa při vytváření 2D a 3D entit. Funkci dynamického USS můžete zapnout a vypnout pomocí funkční klávesy F6.
Rozšířená editace 3D těles s využitím úchopů a palety nástrojů. Máte k dispozici vícero typů úchopů 3D pevných těles. Paleta nástrojů poskytuje další parametry pro manipulaci s 3D tělesy.

Nové systémové proměnné

CMLEADERSTYLE nastaví aktuální styl pro multi odkazové čáry pro nové entity.
MLEADERSCALE nastaví obecný faktor škálování aplikovaný na entity s multi odkazovými čárami.
UCSDETECT řídí jestli se má uživatelský souřadný systém automaticky zarovnat k 3D tělesům.

Novinky starší verze