iCADMac

Funkce iCADMac 2016


Novinky verze iCAD MAC 2018

iCADMac je cenově dostupný 2D/3D CAD program pro MAC OS X, které využívá jako výchozí formáty DWG a DXF. Nabízí kompatibilitu s nejrozšířenějšími CAD formáty i přehledné uživatelské rozhraní. Uživatelé se zkušeností s AutoCAD(r) mohou začít kreslit bez jakékoli potřeby zaškolení.
Zatím nekompatibilní s novým macOS Mojave.

Nové v iCADMac 2016

macOS Sierra
Podpora nejnovějšího operačního systému pro Mac a systémů Lion, Mountain Lion, Mavericks, El Capitan.

Design Center
Umožňuje procházet soubory v počítači i v síti a vyhledávat užitečný obsah jako jsou bloky, referenční výkresy nebo obrázky, hladiny, rozvržení, styly...

PowerTrim
Násobný ořez přilehlých entit pomocí tažení kurzoru. Prodloužení a ořez entit s použitím virtuálního průsečíku.

Rychlé modifikace
Kopírování, posun, otáčení a změna měřítka při jedné operaci.

Paleta vlastností kót
Umožňuje změnu vlastností a formátování textu kóty při vložení nebo výběru kóty.

Uzly dynamických bloků
Editace dynamických bloků pomocí uzlů. Můžete tak vkládat dynamické bloky a využívat je ve výkresech.

Možnosti odstavců
Nové možnosti dialogu odstavcového textu nastavují zarovnání, rozestupy řádků nebo odsazení.

Pravítko pro formátování poznámek
Umožňuje nastavit odsazení odstavců a tabelátorů pro poznámky

Odstranění duplicit
Odstranění duplicitních a překrývajících se entit z výkresu.

Možnosti zlomků
Nové dialogové okno umožňuje nastavit vlastnosti, zarovnání, relativní měřítko a typ pro tolerance a zlomky.

Výchozí automatické zlomky
Nastavení výchozích vlastností zlomků a tolerancí v anotacích.

Úpravy tabulek
Možnosti vkládání, odstraňování, slučování a změn rozměrů pro buňky, řádky a sloupce tabulek.

Vlastní rozměry papíru
Nastavení atypických rozměrů papíru pro obsažené tiskárny (PDF, PNG, JPG, SVG nebo DWF).

Rozložení bloku X
Umožňuje rozložit blok a převést atributy na objekty poznámek.

Migrace
Přenese uživatelské profily, nastavení, cesty k souborům či volby uživatelského rozhraní z předchozí verze programu.

Systémové požadavky
* Apple® Mac® Pro, MacBook® Pro, iMac®, Mac® mini, MacBook Air®, MacBook®
* Mac OS X v10.6 nebo vyšší
* x86 Intel® processor
* 1 GB of RAM (doporučeno 2 GB)
* 2 GB místa na disku pro stažení a instalaci (doporučeny 3 GB)
* Jakákoli grafická karta na podporovaném hardware
* Barevná obrazovka s minimálním rozlišením 1,024 x 768
* Tiskárna kompatibilní s Mac OS X